Barnas språksenter ble etablert av logoped Line K. Avers og pedagog Marianne Semner i 2012. Vi startet opp med et ønske og en visjon om å etablere et kompetansesenter for barn med store utfordringer. Line Avers har drevet firmaet videre siden 2014, og den samme visjonen gjelder idag. 

Line Avers er utdannet logoped og spesialpedagog ved UIO, og har Master i spesialpedagogikk ved Pennsylvania State University der hun jobbet som forskningsassistent for professor Janice Light og David McNauhton, nestorer innen ASK. Line Avers har erfaring fra skole, spesialskole, habiliteringssenter, Statped, samt kommunikasjonsteamet ved Rikshospitalet. Hun er en aktiv kursholder, og er brukt som foreleser ved UIO, samt sensor ved ulike utdanningsinstitusjoner. 

Barnas språksenter skal være gode på barn med store sammensatte vansker. Ofte har barna hos oss store utfordringer med spising, sikling og talespråket. Vi jobber etter mottoet- alle barn har en munn og et hode - og vi må ta vare på begge deler. 

I dag har BS tilknyttet  logopeder som holder til i Oslo, Horten og Tønsberg. Vi er en kunnskapsbedrift med et stort fokus på faglig oppdatering og utvikling. Vi holder oss oppdatert på nasjonal og internasjonal forskning innenfor vårt fagfelt. 

Vi holder kurs innen ulike temaer (se mer under Kurs), jobber direkte med barn og veileder fagfolk og foreldre rundt barnet. Vi har interne fagseminarer for å sikre og heve kompetansen innad. Logopedene er også pålagt veiledning slik at vi sammen blir så sterke som vi kan!