Nav

De munnmotoriske treningshjelpemidlene  kan søkes om via NAV.

Søk her

 

Helfo

Det er mulig å søke om å få dekket den logopediske behandlingen gjennom HELFO. 
 

Les mer her