Kurs

Grunnlegger av Barnas språksenter,  Line Avers, er en etterspurt logoped og spesialpedagog. Hun holder jevnlig kurs i metoden «Oral Placement Therapy/TalkTools» over hele landet. Barnas språksenter håndplukker også gjesteforelesere for spesifikke og aktuelle temaer. Nedenfor kan du se våre kommende kurs.

Ta også en titt på vår lille video med Fanny som har hatt stor fremgang med våre metoder.


Kurs Høsten 2019 i Horten

kursbilde web_nivå1og2.png

A three-part treatment plan for Oral Placement Therapy/TalkTools,nivå 1

Dato: 14. og 15. oktober

Sted: Artilleriverkstedet i Horten

Kaffe og litt frukt fra 08.00. Kurs begge dager fra 8.30-16.00

Pris: 5900,-

Inkludert i prisen:
- Kursmateriell
- Boken «Oral Placement Therapy for Speech Clarity and Feeding»
- Lunsj og kaffe begge dager
- Kursbevis

Studenter og foreldre halv pris. Melder du deg på både Nivå 1 og Nivå 2 får du 20% rabatt.

Kursholder: Line K Avers, logoped, daglig leder Barnas språksenter.
 

Kursbeskrivelse:

Mange av oss som jobber med barn med store munnmotoriske vansker kan føle at det er krevende å vite hva vi skal gjøre for å bedre spiseferdigheter, tale og/eller minske sikling. Dette er et 2 dagers kurs som er konkret, nyttig, og gir deg råd om praktiske verktøy som du kan bruke umiddelbart etter kurset.

TalkTools’ innovative taktil-sensoriske tilnærming til logopedisk arbeid bruker verktøy («tools») for å trene og overføre muskelbevegelser nødvendige for taleproduksjon og spising. Det fokuseres på interaktive, konkrete demonstrasjoner (video) som viser hvordan man gjennom ulike teknikker kan utvikle oral-motoriske bevegelser for økt taletydelighet, bedring av spiseferdigheter samt reduskjon av sikling. Vi bruker muskler når vi både spiser og snakker- men vet vi nok om hvordan dette grunnlaget er for de ulike barn, unge og voksne vi jobber med er?

Kurset er for alle, foreldre er også velkomne.

Informasjon om Nivå 1-kurset last pdf.


Tilbakemeldinger på kurset:

Fantastisk kurs, nevenyttig og grundig forankret i anatomien og funksjon av muskulatur som trengs for enhver øvelse. Tusen takk Line!

— Natasha Berg, logoped

Svært interessant, matnyttig og bra kurs. Line er en svært engasjert og kunnskapsrik foreleser. Anbefaler kurset til både fysio, ergoterapeut, logoped, spesialpedagog og pedagog.

— Inger S. Thorsen, fysioterapeut

Veldig interessant og lærerikt. Lett å følge med og gode eksempler/filmsnutter. Her burde flere fra ulike relevante instanser vært til stede. Synd vi ikke hadde denne kunnskapen tidligere mtp elever vi har hatt.

— Jord Blix og Rita Uri, miljøterapeuter

Assessement and program plan development TalkTools/Nivå 2

Dato: 16. og 17. oktober

Sted: Artilleriverkstedet i Horten

Kaffe og litt frukt fra 08.00. Kurs begge dager fra 8.30-16.00

Pris: 5900,-

Inkludert i prisen:
- Kursmateriell
- Boken “Assessment and Treatment of the Jaw”
- Lunsj og kaffe begge dager
- Kursbevis

Studenter og foreldre halv pris. Melder du deg på både Nivå 1 og Nivå 2 får du 20% rabatt.

Kursholder: Line K Avers, logoped, daglig leder Barnas språksenter.

Kursbeskrivelse:

TalkTools er verktøy til bruk i metoden "Oral Placement Therapy" som brukes for å hjelpe barn med spise-, sikle og taleutfordringer.
Barnas Språksenter er eneste autoriserte forhandler av disse verktøyene i Norge, og har jobbet aktivt med dem helt siden 2013.

Talktools Nivå 2 er det viderekomne kurset, der du lærer hvordan du lager treningsprogrammer. Hva gjør vi med det vi ser? Hvilke øvelser skal vi bruke? Vi fyller ut kartleggingsskjema, ser på video og analyserer funn sammen. Det er også live evaluering der Line jobber med et barn og vi sammen finner ut av et treningsprogram. Veldig matnyttig og konkret.

Kurset er utviklet for fagfolk og foreldre som jobber med barn med sammensatte behov- altså som har vansker med spising, snakking, sikling m.m.

Informasjon om Nivå 2-kurset last pdf.

 

ACCESSIBLE LITERACY LEARNING (ALL)

ALL_bilde.png

ALL er en evidensbasert metode utviklet for å lære barn uten talespråk å lese og skrive. Metoden er utviklet av forskerene Janice Light og David McNaughton ved Penn State University. Appen ALL er nå oversatt til norsk gjennom et prosjekt med forskere ved DART i Sverige samt flere logopeder hos Barnas språksenter.

KURSDATO: 28.OKTOBER 09.00-15.00

Sted: Artilleriverkstedet i Horten

Pris: 2500,-

Inkluderer lunsj, kaffe/te og handouts. Foreldre og studenter får 20%

Kaffe og litt frukt fra 08.30

På kurset lærer du:

- Teori bak metoden- hvordan kan vi lære barn som ikke selv produserer lyd å lese

- ALL i praksis, gjennom kasus og video

- Teknisk innføring i appen ALL

- Bruk av ALL


På forhånd trenger man å laste ned gratis- eller fullversjon av ALL. Denne kan kjøpes via app store eller via TobiiDynavox https://www.mytobiidynavox.com/Store/ALL

DU MÅ ta med appen på kurset for å ha fullt læringsutbytte.

 

SKREDDERSYDDE KURS

Barnas språksenter tilbyr også skreddersydde kurs innen munnmotorikk, sikleproblematikk, artikulasjonsvansker, fonologiske vansker, dyspraksi, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), lese- og skriveopplæring for barn uten talespråk og tegn-til-tale. Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs. Forespørsel sendes til line@barnasspraksenter.no

Les tilbakemeldinger fra kursdeltakere