Kurs

Grunnlegger av Barnas språksenter,  Line Avers, er en etterspurt logoped og spesialpedagog. Hun holder jevnlig kurs i metoden "Oral Placement Therapy/TalkTools"over hele landet. Barnas språksenter håndplukker også gjesteforelesere for spesifikke og aktuelle temaer. Nedenfor kan du se våre kommende kurs.

SKREDDERSYDDE KURS
Barnas språksenter tilbyr også skreddersydde kurs innen munnmotorikk, sikleproblematikk, artikulasjonsvansker, fonologiske vansker, dyspraksi, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), lese- og skriveopplæring for barn uten talespråk, tegn-til-tale. Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs. Forespørsel sendes til line@barnasspraksenter.no

Les tilbakemeldinger fra kursdeltakere 


2019:
kurs høst

Kurs datoer kommer i august på kursene:

OPT nivå 1, OPT nivå 2, samt kurs om lesemetodikk for barn uten talespråk, leseappen ALL

Kursholder: Line K Avers, logoped, daglig leder Barnas språksenter.
 


Kursbeskrivelse:

Mange av oss som jobber med barn med store munnmotoriske vansker kan føle at det er krevende å vite hva vi skal gjøre for å bedre spiseferdigheter, tale og/eller minske sikling. Dette er et 2 dagers kurs som er konkret, nyttig, og gir deg råd om praktiske verktøy som du kan bruke umiddelbart etter kurset.

TalkTools’ innovative taktil-sensoriske tilnærming til logopedisk arbeid bruker verktøy («tools») for å trene og overføre muskelbevegelser nødvendige for taleproduksjon og spising. Det fokuseres på interaktive, konkrete demonstrasjoner (video) som viser hvordan man gjennom ulike teknikker kan utvikle oral-motoriske bevegelser for økt taletydelighet, bedring av spiseferdigheter samt reduskjon av sikling. Vi bruker muskler når vi både spiser og snakker- men vet vi nok om hvordan dette grunnlaget er for de ulike barn, unge og voksne vi jobber med er?

Kurset er for alle, foreldre er også velkomne.

Informasjon om kurset last pdf.

Tilbakemeldinger på kurset:

Fantastisk kurs, nevenyttig og grundig forankret i anatomien og funksjon av muskulatur som trengs for enhver øvelse. Tusen takk Line!

— Natasha Berg, logoped

Svært interessant, matnyttig og bra kurs. Line er en svært engasjert og kunnskapsrik foreleser. Anbefaler kurset til både fysio, ergoterapeut, logoped, spesialpedagog og pedagog.

— Inger S. Thorsen, fysioterapeut

Veldig interessant og lærerikt. Lett å følge med og gode eksempler/filmsnutter. Her burde flere fra ulike relevante instanser vært til stede. Synd vi ikke hadde denne kunnskapen tidligere mtp elever vi har hatt.

— Jord Blix og Rita Uri, miljøterapeuter