Logopedene i Barnas Språksenter jobber med barn med mange ulike utfordringer. Alle barn har en munn og et hode og vi jobber med begge deler. Her er noen tilbakemeldiger fra kursdeltagere og barn vi har jobbet med.


Tilbakemelding fra foreldre:

Logoped Line K. Avers fra Barnas Språksenter skjønte ALT og som så HELE Mathea. Line var vårt vendepunkt, og den viktigste milepælen til nå. Lines kartlegginger, funn og løsninger er fortsatt av uvurderlig verdi for oss! Seinest i kveld hadde vi en strålende fornøyd jente som lykkelig leste lydkombinasjoner og ord hun hadde lært sammen med logopeden på skolen i dag. Takk, Line!
— Aina Therese Fossum, mor til Mathea

Vi er så glade for at vi kom i kontakt med Barnas Språksenter og Line tidlig. Nikoline har allerede hatt stort utbytte av alle øvelser og veiledning vi har fått. Engasjementet til Line er helt enestående, og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet.
— Vendel Marie Sægrov, mor til Nikoline 1år med down syndrom

Da Fanny gikk tredje året på videregående, mente lærere/spes.ped at det ikke var mer å hente på språkutviklingen og spise-situasjonen hennes. Hun strevde da fortsatt med utydelig verbalt språk og dårlig spise-teknikk. Dette var grunnen til at vi søkte om å komme til Barnas språksenter, for å få dem til å vurdere Fanny. Vi reiste dit med to fysioterapeuter og en lærer. Dette resulterte i noe helt utrolig og fantastisk, og ble en aha-opplevelse for mange. Her er det fortsatt mye å hente ble vi fortalt:) Riktige tiltak ble satt igang, det ble søkt på TalkTools-utstyr og vi fikk treningsprogram som både vi hjemme og ikke minst skolen skulle trene på. Fanny er super-motivert og veldig flink til å trene og samarbeide. Og etter kort tid så vi enorm framgang og resulterte i mye bedre tygge-og spiseteknikk og tydeligere uttale. Vi merket også at Fanny ble tryggere når hun skulle snakke fordi det var lettere for andre å forstå henne. Det ble lettere å spise maten, uten å elte den med tunga ute. Selv om Fanny var 16 år, var det ikke for seint og fortsatt trener vi og følges opp. Det er fortsatt mer å hente. I tillegg blir det viktig å vedlikeholde slik at det ikke går tilbake. Barnas språksenter har betydd utrolig mye for oss og gjør det fortsatt. Tør ikke å tenke på hvordan det hadde blitt uten. Nå trener hun 3-4 ganger i uka sammen med assistent på jobben sin. Det er aldri for seint, men selvsagt viktig å komme tidlig i gang. Gleder oss til videre samarbeid. Tusen takk til Barnas språksenter!!
— Anne Grethe H.Svendsen, mor til Fanny 19 år med Down syndrom

Det var av uvurderlig verdi å komme i kontakt med barnas språksenter i forbindelse med vår datter med down syndrom. Da fikk vi endelig et treningsprogram for slappe og svake muskler i munn og kjeve og vi visste at dette i kombinasjon med fysioterapi ville gi et mer helhetlig opplegg.
Barnas språksenter tar travel barnehage og familiehverdager på alvor og lager treningsprogram som er gjennomførbare.
— Birgitte Gilje Eikrem, mamma til jente 2 år med down syndrom

Barnas Språksenter har for oss vært den viktigste støttespilleren i arbeidet med våre barn. Ved tett oppfølging og hjelp av Line har vi satt igang tiltak som har fremmet språkmiljøet i barneboligen betraktelig. Vi opplever å bli sett, hørt og forstått. Takk Line for en enorm fleksibilitet og trang til å vende hver eneste sten for å finne nye
måter å arbeide rundt disse barna på!

Tilbakemelding fra Kursdeltakere:

Fantastisk kurs, nevenyttig og grundig forankret i anatomien og funksjon av muskulatur som trengs for enhver øvelse. Tusen takk Line!
— Natasha Berg, logoped


Svært interessant, matnyttig og bra kurs. Line er en svært engasjert og kunnskapsrik foreleser. Anbefaler kurset til både fysio, ergoterapeut, logoped, spesialpedagog og pedagog.
— Inger S. Thorsen, fysioterapeut

Veldig interessant og lærerikt. Lett å følge med og gode eksempler/filmsnutter. Her burde flere fra ulike relevante instanser vært til stede. Synd vi ikke hadde denne kunnskapen tidligere mtp elever vi har hatt.
— Jord Blix og Rita Uri, miljøterapeuter

Nyttig, lærerikt og interessant! Gleder meg til å prøve ut materiell/metode. Veldig praktisk. Gode film eksempler. Kursleder veldig inspirerende og dyktig.
— Anne-Mette Bjerkelund, logoped

Inspirerende og oppklarende kurs. Har jobbet med TalkTools med et barn i 1,5 år og nå ser vi at vi har brukt materiellet feil og uten “mål og mening”. Viktig med opplæring slik at vi nå kan bruke TalkTools på en riktig og målrettet måte.
— Kjersti Vareberg, spesialpedagog

Mange takk for at jeg fikk delta på kurset, som var svært lærerikt og nyttig for meg. Ikke minst det å se sammenhengen mellom sikling, spisevansker og språkvansker hos barn.
Jeg fikk mange aha-opplevelser underveis. Du har kunnskap som du formidlet på en pedagogisk og illustrerende måte. Dette er kunnskap som kan være helt avgjørende for livskvaliteten, et barns kommunikasjonsevne, dets psykiske og fysiske helse, dets skolegang, personlighetsutvikling og fremtidige yrkeskarriere, med andre ord kan det være nettopp denne kompetansen som en rekke barn og foreldre skulle fått tilbud om slik at de forstod at det ikke alltid nytter med bare speil og trening på ulike lyder. Du satte fokus på grunnlaget for språk- og talefunksjonen, det motoriske apparatet og sensorikken, betydningen av stabilitet, bevegelse og posisjonen til kjeve, tunge og munn og at det går an å trene spesifikt og dermed bedre språkfunksjonen.”
— Mvh Kristin Lund dr. med, spesialist i psykiatri