Hjelpemidler

Barnas Språksenter benytter produkter fra blant annet TalkTools som hjelpemidler for bedre munnmotorikk.

Det anbefales kurs for å bruke verktøyene da det er en metode som ligger til grunn for HVORDAN de ulike verktøyene skal benyttes for å se størst mulig effekt. 

Det anbefales en kartlegging hos en av våre logopeder for å vurdere om OPT og verktøyene TalkTools bør vurderes for ditt barn. 

TalkTools produkter dekkes av NAV


TalkTools

TalkTools er et firma som utvikler verktøy til bruk i metoden Oral Placement Therapy (OPT). OPT bruker en trinnvis, hierakisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter som legger fundamentet for spising og taleproduksjon. Metoden OPT er opptatt av hvilke motoriske bevegelser vi trenger når vi spiser og snakker. Så jobber man med disse bevegelsene gjennom verktøyene TalkTools.