Utredning

Hvorfor strever barnet mitt med spising?
Hvorfor har barnet kun få lyder?
Kan vi minske sikling?

Dette er spørsmål vi ofte får. Ta kontakt for en utredning der vi forsøker å finne ut av et ofte komplekst bilde.  Ikke alle barn har nytte av å jobbe med Oral Placement Therapy/TalkTools, men vi erfarer at mange har nytte av denne metoden i tillegg til mange andre tiltak/metoder. Det er viktig at det fattes en faglig beslutning på dette. Vi utreder samt lager en plan for det videre arbeidet med barnet. 

Ta kontakt for utredning


Behandling

Vi har tro på å komme igang tidlig- eller sent!  

Altså, det er aldri for sent å komme igang. Vi har troen på jevn oppfølging. Ofte følger vi tett opp i begynnelsen, så kan vi trekke oss mer tilbake når treningen går sin gang. Ta kontakt med den enkelte logopeden.

Ta kontakt for spørsmål om behandling


Kurs

Vi er opptatt av å være en kunnskapsbedrift. Med dette følger aktiv kursing fra vår side. Vi arrangerer kurs der vi selv er foredragsholdere og kurs der vi leier inn nasjonal og internasjonal kompetanse. 

Se kommende kurs  |  Ta kontakt om du informasjon om kurs vi kan holde for deg.