Kurs

Grunnlegger av Barnas språksenter,  Line Avers, er en etterspurt logoped og spesialpedagog. Hun holder jevnlig kurs i metoden "Oral Placement Therapy/TalkTools"over hele landet. Barnas språksenter håndplukker også gjesteforelesere for spesifikke og aktuelle temaer. Nedenfor kan du se våre kommende kurs.

SKREDDERSYDDE KURS
Barnas språksenter tilbyr også skreddersydde kurs innen munnmotorikk, sikleproblematikk, artikulasjonsvansker, fonologiske vansker, dyspraksi, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), lese- og skriveopplæring for barn uten talespråk, tegn-til-tale. Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs. Forespørsel sendes til line@barnasspraksenter.no

Les tilbakemeldinger fra kursdeltakere 


955x100px_bunn_banner_Faglig_påfyll.jpg

April 2018- Oslo

25 april: A Functional Assessment of Oral Sensory Motor/Feeding Disorders-.

Kurset holdes på engelsk av spisespesialist Lori Overland.
Lær mer om kartleggingsprosessen rundt barn med spisevansker!

Tid: 08:30 - 16:00 (Kaffe fra 08:00) 
Lokale: Kuben: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, http://kubtek.no/?page_id=15

Hvordan kartlegger vi, og hva gjøres med funnene? 

Spisekurset vil ha live evaluering av barn og via video, og du lærer hva du skal se etter. Vi går gjennom hvordan man helt konkret kan jobbe med utfordringene til barnet.

Den amerikanske spisespesialisten og logopeden Lori Overland lærer oss flere nyttige øvelser for å bedre tyggeferdigheter, tunge- og leppebevegelser. Alle ferdighetene er helt nødvendige for å kunne spise på en trygg og effektiv måte. Kurset vil gi ny kunnskap og inspirasjon til å jobbe mer målrettet med barn og spiseutfordringer. Dette gjelder barn med sammensatte utfordringer, barn som ikke tygger mat og barn som har et snevert kosthold. Kurset tar opp problemstillinger på ulike nivå og er derfor aktuelt for både foreldre og fagfolk. 

Etter å ha gjennomført kurset, vil du ha lært hvordan du kan sette sammen et konkret treningsprogram for å kunne jobbe med de aktuelle ferdighetene.

Kort oppsummert:

 • Kartlegging og evaluering av barn med spisevansker
 • Hvordan jobbe med konkrete utfordringer
 • Øvelser for tyggeferdigheter, tunge- og leppebevegelser
 • Hvordan sette sammen et konkret treningsprogram
 • For foreldre og fagfolk

Pris 3.500,-

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes på E-post.

Få med deg rabattene!

• To dagers kurs med Lori 10%
• Studenter og pårørende 50%
• Bedrifter over 3 pers 20%

Overnatting:
Hotell 33:veldig fint hotell like ved kursstedet Kuben. Kursdeltakere får 10%, koden 012490 må oppgis på epost q.hotel33@choice.no eller telefon: 23 19 33 33.  For å booke og garantere bookingen må en garanti i form av kortnummer og utløpsdato legges inn. Se https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-33/ for med info.


955x100px_bunn_banner_Tungebånd.jpg

26 april: STRAMME TUNGEBÅND - oslo
Functional Assessment and Remediation of TOTs (Tethered Oral Tissues) 

Kurset holdes på engelsk av spisespesialist Lori Overland.

Tid: 08:30 - 16:00  Kaffe fra 08:00
Lokale: Kuben: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, http://kubtek.no/?page_id=15

Hvordan kan stramt tungebånd påvirke:spising, drikking samt artikulasjon/tydelig uttale? 

 • Pre- og postoperative betraktninger, samt ulike kirurgiske inngrep vil diskuteres.
 • Nevromuskulær re-læring av kinn, leppe og tunge vil presenteres. 
 • Demonstrasjoner, øvelser og video vil lære kursdeltakerne å lage og gjennomføre et treningsprogram. 

Konkret og svært nyttig da dette er et område som vi vet ofte overses - og som kan ha store konsekvenser for de vi jobber med.

Program:
08:30 - 16:00 (Kaffe fra 08:00)

0830- 0900: "Introduction"

 • What is TOTS
 • Theoretical Foundations

0900-1030: "Assessment"

 • Current protocols and assessment tools
 • Functional Assessment
 • The Merkel-Walsh Overland TOTs Protocol

1030-1045: Break

1045-12: "Task Analysis of TOTs"

Breast, Bottle, Spoon, Cup, Solids, Straw.

1200-1300: Lunch

1300-1415: "Neuromuscular Re-education for Feeding"

1415-1430: Break

1430-1600: "Neuromuscular Re-education for Speech"

Bilabials, Alveolars, Back Tongue Side Spread, Velars, Labiodentals, Linguadentals.

Pris 3.500,-

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes på E-post.

Få med deg rabattene!

• To dagers kurs med Lori 10%
• Studenter og pårørende 50%
• Bedrifter over 3 pers 20%

Overnatting:
Hotell 33:veldig fint hotell like ved kursstedet Kuben. Kursdeltakere får 10%, koden 012490 må oppgis på epost q.hotel33@choice.no eller telefon: 23 19 33 33.  For å booke og garantere bookingen må en garanti i form av kortnummer og utløpsdato legges inn. Se https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-33/ for med info.


 2018- Oslo- 31.05 og 1.06

Talk Tools, nivå 1  - A three part treatment plan for Oral Placement Therapy- Talktools- nivå 1 

08:30 - 16:00 begge dager. Kaffe fra 08:00

Lokale: Helt sentralt. Strandgata 19. 
Kursholder: Line Avers

Prisen inkluderer materiell,  boken Oral Placement Therapy for Speech clarity and Feeding, samt lunsj og kaffe

Pris 5.900,-

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes på E-post.