Kontakt oss

Ta kontakt med den enkelte logoped på E-post for timebestilling og oppfølging.

Vårt logopedteam består av høyt kvalifiserte fagfolk med spisskompetanse innenfor oral/munnmotorikk. Logopedene våre har kompetanse innenfor barn som strever med talespråket av ulike årsaker (fonologi, motorikk, dyspraksi), ASK, tegn- til-tale, lesing og skriving. Vi jobber også  med barn uten talespråk. Alle våre logopeder har kursing i oralmotorikk og betydning av dette for spising, sikling og uttale. 

Mange av våre barn har behandling/utredning innvilget av HELFO. Se info her. Vedtak fra HELFO må være på plass før vi kan begynne å jobbe med barnet. Det er selvfølgelig også mulig å dekke behandlingen privat. Vi forholder oss til HELFO sine takster. Se mer om takster her

Ved forespørsel om kurs eller foredrag, ta kontakt med Barnas Språksenter sentralt, ved leder, Line Avers. 


LOGOPEDER I OSLO/Bærum:

kristin strømmen

Logoped
Område: Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer , lese- skrivevansker, tegn-til-tale 

epost: kristin@doingit.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Darresgate 30, 0175 Oslo

Maria C. Klemetsen

Logoped
Område: Oslo

Fokusområder: ekspressive språkvansker, munnmotoriske utfordringer, ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk, tegn-til-tale

epost: maria@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Ole Messelstsgate 1, 0676 Oslo


Kristin Backer-Grøndahl

Logoped
Område: Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer

epost: kristin@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Steingardveien 9B, 0874 Oslo

Alvilde aase finch

Logoped
Område: Frydenhaug skole
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer 

epost: alvildeaase@gmail.com
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Håkon Tvetersvei 74, 0686 Oslo


hanne midtlin

Logoped
Område: Nittedal kommune
Fokusområder: ekspressive språkvansker, munnmotoriske utfordringer , ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk, tegn-til-tale

epost: hanne@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Blåtoppveien 53, 1481 Hagan

Nancy With

Logoped
Område: Bærum
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer , lese- skrivevansker

epost: nancy@nwsls.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua


 

 


LOGOPEDER I HORTEN / TØNSBERG:

Line K. Avers

Logoped, daglig leder samt kurs- og foredragsholder

Område: Horten, konsulterer i hele Norge

Fokusområder: spisevansker, munnmotoriske utfordringer, ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk

epost: line@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse kontor: Kirkebakken 17, 3184 Borre

 

Guro Ljung

Logoped

Område: Tønsberg, Nøtterøy, Horten

Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer 

epost: guro@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Åsgårdstrandsveien 233, 3153 Tolvsrød


Barnas Språksenter AS- Prestegata 20, 3181 Horten

tlf 413 21 648
post@barnasspraksenter.no