Kontakt oss

Ta kontakt med den enkelte logoped på E-post for timebestilling og oppfølging.

Vårt logopedteam består av høyt kvalifiserte fagfolk med spisskompetanse innenfor oral/munnmotorikk. Logopedene våre har kompetanse innenfor barn som strever med talespråket av ulike årsaker (fonologi, motorikk, dyspraksi), ASK, tegn- til-tale, lesing og skriving. Vi jobber også  med barn uten talespråk. Alle våre logopeder har kursing i oralmotorikk og betydning av dette for spising, sikling og uttale. 

Mange av våre barn har behandling/utredning innvilget av HELFO. Se info her. Vedtak fra HELFO må være på plass før vi kan begynne å jobbe med barnet. Det er selvfølgelig også mulig å dekke behandlingen privat. Vi forholder oss til HELFO sine takster. Se mer om takster her

Ved forespørsel om kurs eller foredrag, ta kontakt med Barnas Språksenter sentralt, ved Line. 


LOGOPEDER I OSLO:

Kristin Backer-Grøndahl

Logoped
Område: Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer

epost: kristin@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Steingardveien 9B, 0874 Oslo

Maria C. Klemetsen

Logoped
Område: Oslo

Fokusområder: ekspressive språkvansker, munnmotoriske utfordringer, ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk, tegn-til-tale

epost: maria@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Ole Messelstsgate 1, 0676 Oslo


Alvilde aase finch

Logoped
Område: Frydenhaug skole
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer 

epost: alvildeaase@gmail.com
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Håkon Tvetersvei 74, 0686 Oslo

kristin strømmen

Logoped
Område: Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer , lese- skrivevansker, tegn-til-tale 

epost: kristin@doingit.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Darresgate 30, 0175 Oslo


hanne midtlin

Logoped
Område: Nittedal kommune
Fokusområder: ekspressive språkvansker, munnmotoriske utfordringer , ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk, tegn-til-tale

epost: hanne@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Blåtoppveien 53, 1481 Hagan

Nancy With

Logoped
Område: Asker, Bærum, Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer , lese- skrivevansker

epost: nancy@nwsls.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua


 

 


LOGOPEDER I HORTEN / TØNSBERG:

Line K. Avers

Logoped, daglig leder samt kurs- og foredragsholder

Område: Horten, konsulterer i hele Norge

Fokusområder: spisevansker, munnmotoriske utfordringer, ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk

epost: line@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse kontor: Kirkebakken 17, 3184 Borre

 

Guro Ljung

Logoped

Område: Tønsberg, Nøtterøy, Horten

Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer 

epost: guro@barnasspraksenter.no
NB! Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped per post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Adresse: Åsgårdstrandsveien 233, 3153 Tolvsrød


Barnas Språksenter AS- Prestegata 20, 3181 Horten

tlf 413 21 648
post@barnasspraksenter.no