Kontakt oss

Ta kontakt med den enkelte logoped på E-post for timebestilling og oppfølging.

Vårt logopedteam består av høyt kvalifiserte fagfolk med spisskompetanse innenfor oral/munnmotorikk. Logopedene våre har kompetanse innenfor barn som strever med talespråket av ulike årsaker (fonologi, motorikk, dyspraksi), ASK, tegn- til-tale, lesing og skriving- også for elever uten talespråk. Alle våre logopeder har kursing i oralmotorikk og betydning av dette for spising, sikling og uttale. 

Mange av våre barn har behandling/utredning innvilget av HELFO. Se info her. Vedtak fra HELFO må være på plass før vi kan begynne å jobbe med barnet. Det er selvfølgelig også mulig å dekke behandlingen privat. Vi forholder oss til HELFO sine takster. Se mer om takster her

Ved forespørsel om kurs eller foredrag, ta kontakt med Barnas Språksenter sentralt, ved Line. 


LOGOPEDER I OSLO:

Kristin Backer-Grøndahl

Logoped
Område: Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer

epost: kristin@barnasspraksenter.no

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Camilla Riese

Logoped
Område: Oslo

Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer 

epost: camilla.riese@gmail.com

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.


Alvilde aase finch

Logoped
Område: Frydenhaug skole
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer 

epost: alvildeaase@gmail.com

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

kristin strømmen

Logoped
Område: Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer , lese- skrivevansker, tegn-til-tale 

epost: kristin@doingit.no

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.


hanne midtlin

Logoped
Område: Nittedal kommune
Fokusområder: ekspressive språkvansker, munnmotoriske utfordringer , ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk, tegn-til-tale

epost: hanne@barnasspraksenter.no

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Nancy With

Logoped
Område: Asker, Bærum, Oslo
Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer , lese- skrivevansker

epost: nancy@nwsls.no

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.


Maria C. Klemetsen

Logoped
Område: Oslo

Fokusområder: ekspressive språkvansker, munnmotoriske utfordringer, ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk, tegn-til-tale

epost: maria@barnasspraksenter.no

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.


LOGOPEDER I HORTEN / TØNSBERG:

Line Avers

Logoped, daglig leder samt kurs- og foredragsholder

Område: Horten, konsulterer i hele Norge

Fokusområder: spisevansker, munnmotoriske utfordringer, ASK, lese- og skriveopplæring for elever som ikke har talespråk

Kontor adresse: Kontor på onsdager; Kirkebakken 17, Borre 

epost: line@barnasspraksenter.no

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.

Guro Ljung

Logoped

Område: Tønsberg, Nøtterøy, Horten

Fokusområder: ekspressive språkvansker, spisevansker, munnmotoriske utfordringer 

epost: guro@barnasspraksenter.no

Last ned og fyll ut skjema med informasjon. Dette sendes logoped på E-post før første time. Vedtak fra Helfo må også foreligge.


Barnas Språksenter AS
post@barnasspraksenter.no