Kurs

Kurs i metoden Oral Placement Therapy/TalkTools del 1 holdes av logoped og leder av Barnas språksenter, Line Avers. Line er utdannet logoped og spesialpedagog ved UIO, og har Master i spesialpedagogikk ved Pennsylvania State University der hun jobbet som forskningsassistent for professor Janice Light og David McNauhton, nestorer innen ASK. Line Avers har erfaring fra skole, spesialskole, habiliteringssenter, Statped, samt kommunikasjonsteamet ved Rikshospitalet. Hun er en aktiv kursholder, og er brukt som foreleser ved UIO, samt sensor ved ulike utdanningsinstitusjoner. 

Ta gjerne kontakt ved ønske om kurs. Vi skreddersyr kurs i ulike temaer innen munnmotorikk, sikleproblematikk, artikulasjonsvansker, fonologiske vansker, dyspraksi, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), lese- og skriveopplæring for barn uten talespråk, tegn-til-tale.  Forespørsel sendes til line@barnasspraksenter.no

Les tilbakemeldinger fra kursdeltakere 


Januar 2018- Oslo

Talk Tools, nivå 1  - A three part treatment plan for Oral Placement Therapy- Talktools- nivå 1 

11 og 12 januar - 08:30 - 16:00 begge dager. Kaffe fra 08:00

Lokale: Helt sentralt. Strandgata 19. 
Kursholder: Line Avers

Prisen inkluderer materiell,  boken Oral Placement Therapy for Speech clarity and Feeding, samt lunsj og kaffe

Pris 5.900,-
Påmeldingen er bindende. Faktura sendes på E-post.


Talk Tools, nivå 2  - Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development- KURS NÅ FULLTEGNET!!! 

18 og 19 januar - 08:30 - 16:00 begge dager. Kaffe fra 08:00

Lokale: Kuben: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, http://kubtek.no/?page_id=15
Kursholder: Renee Roy Hill, oral motor specialist, Speech Language Pathologist (SLP)- kurset holdes på engelsk

Kurset tar for seg kartlegging og hva vi gjør med funn. 

Live evaluering av et barn. Konkret og nyttig. 

Prisen inkluderer materiell,  boken Assessment and Treatment of the Jaw, samt lunsj og kaffe

Pris 6.900,-
Påmeldingen er bindende. Faktura sendes på E-post.


April 2018- Oslo

25 april: A Functional Assessment of Oral Sensory Motor/Feeding Disorders-.

Kurs om spisevansker, samt hvordan vi kan jobbe med dette temaet. Live vurdering av barn og vi ser sammen på video, fyller ut skjema- meget konkret og nyttig! 


08:30 - 16:00 Kaffe fra 08:00 
Lokale: Kuben: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, http://kubtek.no/?page_id=15

Kurset holdes på engelsk av spisespesialist Lori Overland. 

A Sensory Motor Approach to Feeding-One Day Assessment Class

Course Description:

Learn how to use Lori Overland’s model for performing an oral sensory motor/feeding evaluation in this one day class.

This course will lead you through the step by step assessment process which is applicable to a variety of feeding disorders in clients of varying ages.

Participants will observe an oral sensory motor/feeding evaluation live or via video. Following the evaluation, participants will fill out assessment forms and plan a treatment program.

Learning Outcomes:

-Identify components of Lori Overland’s assessment model.

-Task analyze the oral sensory motor skills to support safe, nutritive feeding.

-Design a program plan based upon observations made during an oral sensory motor/feeding evaluation.

Pris 3.500,-

Påmeldingen er bindende. Faktura sendes på E-post.


26 april: Day 2 - Functional Assessment and Remediation of TOTs (Tethered Oral Tissues) (stramme tungebånd)

Hvordan kan stramt tungebånd påvirke: amming, flaske, kopp, skje og sugerør. Pre- og postoperative betraktninger, samt ulike kirurgiske inngrep vil diskuteres. Nevromuskulær re-læring av kinn, leppe og tunge vil presenteres. Demonstrasjoner, øvelser og video vil lære kursdeltakerne å lage og gjennomføre et treningsprogram. Konkret og svært nyttig da dette er et område som vi vet ofte overses - og som kan ha store konsekvenser for de vi jobber med. 

8:30 - 16:00  Kaffe fra 08:00
Lokale: Kuben: Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, http://kubtek.no/?page_id=15

Kurset holdes på engelsk av spisespesialist Lori Overland. 

830- 900:  Introduction

What is TOTS

Theoretical Foundations

9-1030: Assessment

Current protocols and assessment tools

Functional Assessment

The Merkel-Walsh Overland TOTs Protocol

1030-1045: Break

1045-12:  Task Analysis of TOTs

Breast, Bottle, Spoon, Cup, Solids, Straw

12-13: Lunch

13-14:15:  Neuromuscular Re-education for Feeding

14:15-1430:  Break

1430- 16:  Neuromuscular Re-education for Speech: Bilabials, Alveolars, Back Tongue Side Spread, Velars, Labiodentals, Linguadentals

Pris 3.500,-
Påmeldingen er bindende. Faktura sendes på E-post.